Grupa 1

przewodnik ks. Konrad Zygmunt

Grupa 2

przewodnik ks. Adrian Szafranek

Grupa 3

przewodnik ks. Paweł Czwojdrak

Grupa 4

przewodnik ks. Radosław Ślendak

Grupa 5

przewodnik ks. Łukasz Maćkowiak

Grupa 6

przewodnik o. Leonard Bielecki

grupa wyciszenia
limit miejsc wyczerpany

Grupa 7

przewodnik ks. Patryk Nachaczewski

Grupa 9

przewodnik ks. Wojciech Pieczyński

Grupa 10

przewodnik ks. Paweł Ogrodnik